1000+ Hindi To Chhattisgarhi Translation

Rate this post

Hindi To Chhattisgarhi Translation

 1. अवज्ञा- नई मानना, विरोषध डहकना
 2. अपर सचिव- अपर सचिव, अतकहा सचिव, अतिरिक्त सचिव, आगरहा सचिव
 3. अड़चन/वाधा – अरचन, बाथा, मुसकुल
 4. अत्प सूचना- कम सूचना, अल्प सूचना, अववधि
 5. अत्पमत- थोरहेमत, अल्पमत, थोरकन मत
 6. अल्पवय/कम उम्र-  कम उमर, कच्या उमर
 7. अत्पसंख्यक – थोड़े संख्या वाले, थोरहा
 8. अधिप्रमाणितः– परमानिक
 9. अपराध- अपराध, दोस, कसूर
 10. अपराधी- अपराधी, अपराध करइया, कसूरवार
 11. अपरिहार्य- वड़ जरूरी, कुछ कारन ले
 12. अपवृद्धि – अपविरिघी
 13. अपुष्ट- अपुस्ट, विनभारोस, अनभरोस
 14. अधिप्रमाणन -अधिपरमानन
 15. अधिप्राक्कलन: जादा अनुमान, अतकहस, अंताज
 16. अधिमूल्यः- वाढत, आगर
 17.  अपूरित मांगः- विन पूरा होवे मांग
 18. अपसामान्य- अपसामान्य
 19. अधिमान/तरजीह – अधिमान, आगु में मानयता, अपेक्षा,
 20. आवश्यकता- जरूरत , अगुवाना
 21.  अप्रयोज्यः:- लागु नइ होने वाला, अपरयोज्य
 22. अधिरोपित करना- मढना, आरोप करना
 23. अप्रवरण पद- अपरबरन पद
 24. अप्रत्याशित- विन उम्मीद, अचानचकरित विन सोचे, अकलपित, बिन सोचल, अनचेतहा
 25. अधिशेष-अतकहा, जादा, बचत, आगर
 26. अधिनियमः-अधिनियम
 27. अधिदेशः- अदेस, आडर
 28. अधिदेशात्मक- अदेसपूरवक, आदेसातमक
 29. अपात्र – लाइक नइये, नलायक
 30. अपालन- जेखर पालन नइ़ करेगे, अपालन
 31. अपंजीकृतः-बिन पंजीकिरित
 32. अधिवक्ता लीडर- उकील
 33. अधिभार- विसेस कर, अधिभार
 34. अपास्त करनाः- खारिज करना, रद्द करना,
 35. अधिहरणः- राजसात करना
 36. अधिसूचना- अधिसूचना
 37. अधिकरण:-नियालय
 38. अनियमितः-कभू-कभु, अनियमित, नियम बाहिर
 39. अनिवार्य शर्त- जरूरी सरत
 40. अधिकामण- बेजा या वरपेली कब्जा, जबरन कब्जा
 41. अपाठ्यः- अइसपस्ट, कोड़ो मोड़ो
 42. अपील (करना)- गोहार, गोहारना, अपन बात ले रखना, फरियाद करना, फरियादना,अपन पक्छ रखना
 43. अधिकारक्षेत्र -अधिकार छेतर
 44. अधिकारी तंत्र -अधिकारी तंत्र, नौकरसाही
 45. अलग करना- हटा देना, फटिकना, फंकना
 46. अमानक:- अमानक
 47. अधिग्रहण मोचनः- अधिगरहन, मोचन
 48. अराजपत्रित- अराज्पत्रित
 49. अशलील:- भददा, बेकदरा ,थौड़ा
 50. अपरिहार्य शर्त- खचित सरत
 51. अनिवार्य सेवारये- जरूरी सेवाएँ
 52. अभद्र:- सोभा नइ दय,
 53. दुबरहा, कमजोरहा असक्थ, टेटमरहा
 54. अधिक्रमण करनाः- जबरिया करना, कब्जा करना
 55. अतिक्रमण/उल्लघनः उल्लघन, भंग, उपदरव
 56. अर्थेशास्त्री:- अरथसासतरी
 57. अनिवार्यअपरिहार्य- जरूरी, अति जरूरी
 58. अनिर्णीत- विन फइसला, विन नियाव
 59. अर्थे लगाना- अरथ लगाना
 60. अनुमोदन- अनमोदन

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

  Hindi To Chhattisgarhi Translation
  Hindi To Chhattisgarhi Translation
 61. अन्तिमः-आखिरी, छेवर, छेवर
 62. अर्थहीनता, अरथोपाय- विनसुरपैर, विनअरथा, पड़सा
 63.  अन्तिम वेतन पत्र- आखिर पगार पाती, आखिर वेतन , परमान पतर, छेवर वेतन , कमाये के ढंग
 64. अदत्त मतः- नइ दिये हुए मत, बिन मत के
 65. अन्तिम तारीखः- आखरी तारीख
 66. अदालती जांचः- नियायिक जांच
 67. अविलम्ब/(अर्जेन्ट:- तुरूत, तुरते
 68. अदक्षता-अकुसल, बेकाबिल
 69. अविलंब राशि:- मांगे धन
 70. अविभाजित/(अविभक्त- विन बंठाय
 71. अध्ययनार्थ छुद्टी:- पढ़े बर छुट्टी
 72. अध्येताः- अधयेता, खोजइया, जनइया
 73. अध्येतावृत्तिः- सिकछा विरिती
 74. अविश्वास प्रस्ताव- अबिसवास परसताव,
 75. अनभरोसील परसताव
 76. अध्यादेशः-अधियादेस
 77. अधशेष/रोकड़- पहिली के बांचे, जुन्ना के बांचे
 78. अर्धकुशल:- नववसिखिया, असिखिया, कम जनइया
 79. अधसरकारी पत्र:- आधा सरकारी पाती
 80. अधीक्षिकाः- अधिछिका
 81. अधीन/(अवर-अध्धीन
 82. अधीनस्थ कार्यालयः:- अधीन कारयालय, छ्ट
 83. अभिशासन/शासन- सासन
 84. अभिलेख, रिकार्-अभिलेख, रिकारड, लेख,संगरह
 85. अभिलेखपाल:-अभिलेख, रखड़या, रिकारड कीपर, लगाम रखड़या
 86. अभिलेखापालः- अभिलेखापाल
 87. अधीन, अधीनस्थः– अधीन, खाल्लेमा, अनदर
 88. अभिलेखाध्यक्षः-अभिलेखाध्यक्छত
 89. अभिध्यान – अभिजान
 90. अभिन्नः- बिन बंटे, एकसंग ,
 91. अभिनन्दन पत्र – बढ़ई पाती
 92. अभियाचना, मांगः- मांगना, निवेदन करे, बिनती
 93. अन्योन्य, पारस्परिक- मितलज़ुलके, आपस मं
 94. अन्वेषण, जांच- जांच परताल, छानबीन, खोजबीन
 95. अनन्तिम(अस्थायीः- अइसथाइ, काम चलाउ
 96. अनभिज्ञता-अनभिगइयता, अनजान, अजान
 97. अनधीनताः- नई मानना, नई मानव
 98. अनन्य अधिकार- एकेच अधिकार, एकाधिकार
 99. अनुपस्थिति- नइआइस, आबेच नइकरिस, गैरहाजिर
 100. अनुपयोगी:- बेकार, बिनउपयोग के, रददी, अकारत,
 101. अभियोगः-दोस
 102. अभियंता, इंजीनियरः- इनजीनियर, अ
 103.  अुमनअनमोदन – अনरकषण पहरा, अनुरक्षওन
 104. अनुकम्पा- अनुकम्पा, किरपा, अनुकम्पा , अनुग्रहप्रसाद अनुगरह, किरपा
 105. अनाधिकृत(अप्राधिकृत- विन अधिकार के
 106. अनादर- दरहलकड, वेड़जती, हुरमत लेना
 107. अनावती अनुद्षान- अनावरती अनुदान
 108. अनुसमर्थन अनुसूचीः- अनुसमरथन तालिका, कारक
 109. अनौपचारिक- अइसने, विन भूमिका
 110. अनर्जित एखुट्टी- विना कमाये छुट्टी, अनचित ना
 111. अन्तरग्रहण- बीच मा रोकना, रस्ता छँकना
 112. अयोग्यता- अयोगता, बेकामिल
 113. अংঞ্রण अনুन या भरण पौषण अनुदान, अन्रक्डन , अनुदान, जिये खातिर अनुदान
 114. अनापल्ति प्रमाणपत्र- अनापत्ति परमान पत्र
 115. अनाचार:- दुराचार, अनाचार
 116. अनुशेष- अनुसेस, वाचे
 117. अनুशासनिक अनुसासनिक अनुशासन आनुसासन, वंधन, पहरा
 118. अनুशासन हीनता -अनुसासनहीनता, नियम नई मानना
 119. अनुच्छेद – अनुकडेद अनुकछेद
 120. संलग्न – अनुलपनक जोरना सनलन , अनুलनक,

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

 121. उपबध- उपबध
 122. अनुचित- अनचित गलत अनुचित, असम्यक अनुचित
 123. अनुत्तरदायी:- विनजवाबदारी, गैरजवाबदार,
  अव्यवस्था,
 124. गड़वड़ी- गड़बड़ी, गड़बड़, सड़बड
 125. अव्यवहारिक- अबेवहारिक, नीपठ
 126. अवमूल्य पर:- अवमूल्य मा, घाटा करके
  गैरजुवापदारी
 127.  अनुदेश/हिदायत- चेताना, सचेत, सीख
 128. अवर- अवर, नेवरिया
 129. अनुदानः- अनुदान, परदान, अवदान
 130. अनुदाता- अनुदाता
 131. अवर सचिवः-अवर सचिव
 132. अवरोध, नियंत्रणः- नियनतरन, रोक, बाधा, अड़च
 133. अनुवाद- अनुवाद, अरथ करना
 134. अनुवरती- फेरले
 135. अनुबध- ठहराव, अनुबंध, सरत
 136. अनुबंध करना:- अनुबंध, इकरार करना
 137. अनुभाग-अनुभाग, विभाग के भाग
 138. औनुभाग प्रधान:- साखा परधान, मुखिया
 139. अनुभाग डायरी:- साखा डायरी, दयनंदिनी
 140. अनुभाग अधिकारी: साखा अधिकारी
 141. अনुसधान एककः- खोज़ इकाई
 142. अमুशवि/ लाइसेस- लायसेंस ुका पत्र,
 143. परमिट- अनुमति पत्र
 144. अनुमति- अनुमति
 145. अवशेष:- बांचे, अवसेस, बाचन खोचन
 146. अवशोषण करनाः- सोखना, सोख, सोखलिर
 147.  अनुवती कागज- सरलग कागत
 148. अवचार/कदाचार:- दुराचार, दुराबिवहार
 149. अनुबद्ध करना- करार, बंधना, बंधागे
 150. अवलोकन/देखनाः- देखना, परखना, पढ़ना
 151. अवशिष्ट-अधिक
 152. अवक्षेपः- निन्दा, संकोच, चारी, टिका टिप्पणी
 153. अवक्षेपित- अवछेपित
 154. अंशदान:- योगदान, अन्सदान
 155. आशयः-मतलब, बिचार
 156. अवकाश- छुट्टी, छुद्टी के दिन
 157. अब्दकोश:- वारसिक पुसतक, अब्दकोस, वछरपोर्थी
 158. आशुलेखक:- सीघ्रलेखक, जलदीं लिखड़या, तुरुूत लिखड़या
 159. अभ्यर्पणः- समरपन
 160. अभ्यर्थी/ प्रार्थी:- उमीदवार, परत्यासी
 161. अस्पष्ट/(अनिश्चित- समझ ले परे, उछरहा
 162. आशुलिपि:- जलदी लिखना, जलदी लेखन
 163. आशुटंकक- इसटेनो टायोपिस्ट, तुरंत टंकक, जलदी
 164. आचरणः- आचरन
 165. आचार्ये प्रोफेसर:- प्रोफेसर, अचार्य
 166. आदिवासी कल्याण – आदिवासी कलियान
 167. अंतिम उददेश्य – आखिरी उद्धदेस
 168. आतिथेयः- घरतिया
 169. आय, आवती, प्राप्ति:- पउती, आमदनी, पावती
 170. आय शीर्ष- आवक सीरस, आय सीरस
 171. आयातः- मगवाना, आयात
 172. आवधिक:- नियतकाल, सावोध्ध
 173. असंबद्ध, विसंगतः- अलगले, अनजान, बिन बिचारे,
 174. विपत्ति –  बिपत्ती, बिपत्ती, बेरा
 175. आरखित /अस्थायीः- अइसथायी, थोरहे दिन बर, कामचलउ , लिखड़या बाब
 176. अस्वीकृतः-असुवीकरित, नइ मानय
 177. अशासकीय- असासकीय
 178. अंशकालिक- थोर दिन बर, अतकी दिन बर
 179. अस्वीकार करनाः:- नकारना, नइ मानना
 180. अस्वीकार, इनकारः- नई मानना, अवहेलना

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

 181. अहक परीक्षा:- अरहक परीछा, अरहता परदान करे
 182. आचरणपंज़ी:- आचरन पंजी
 183. अंचल/जोन:- अपन छेत्र, अंचल
 184. अ्हता/योग्यता:- योग्यता, लडक
 185. असमर्थता/अशक्तता:- नई करेसकना
 186. आदिवासीः- आदवासी, आदिवासी
 187. असंमानता:- असहमति, बिन सहमति
 188. असुविधा- तकलिफ, अलकरहा
 189. असहमतिः-विन सहमति के
 190. औकित मूल्यः- छापे दाम, लिखे दाम, लिखाये किमत
 191. असाधारणः- असधारन
 192. अंतिम लक्ष्यः- आखिरी लछठ
 193. असाधारण राजपत्र:- असाधारन राजपतर,
 194. असाधारण गजट:- असाधारन गजट
 195. आधार सामग्री:- परचय खाका
 196. आधारी/मूल- मूल
 197. आनुपातिक – आनुपातिक
 198. असोभनीय
 199. असंसदीय-असंसदीय, असोभनीय
 200. असंगतः- विन मतलब के, बेमतलब
 201. आनुषंगिक/प्ासंगिकः – परासंगिक) परसंग
 202. आनुग्रहिक-आनुगरहिक
 203. आपत्तिः- आपत्ति
 204. आपात, आपातिक:- विपत,
 205. आमः- आम, साधारन
 206. आम निर्मोचन- जम्मो छूट
 207. आयुक्त/कमिश्नरः- कमिसनर
 208. आयोग/कमीशनः- आयोग, कमीसन, समिति
 209. आरेख-रेखाचित, फो्ू
 210. आरक्षित कीमतः-
 211. आरछित दाम, रखे दाम,
 212. आयतन, मात्राः- आयतन, अमउक
 213. आज तक का, अद्यतनः- ताजा-ताजी
 214. कीमत, माने कीमत
 215. आरोप- दोस लगाना, दोस मढना
 216. आजीवन पट्टाः- जिनगी भर के पट्टा
 217. आवरणः-उपरौती, जिल्द
 218. आरोप पत्रः -दोस पाती, अरोप पतर, लांछन पतर
 219. स्वास्थय पत्र – भरोप्रय प्रमाण पत्र: स्वास्थ परमान पत्र, निरोग परमान
 220. आवश्यक कार्वाई- जरूरी कारवाहा
 221. आवश्यक, अपेक्षितः- जरूरी, चाहेगे, विनती
 222. आरक्षी/पुलिस- पुलिस
 223. उपाध्यक्ष:- उपाधयक्छ, उप परमुख
 224. एकसदनी:- एकसदनी
 225. उपाय, मापः:- नाप, उपाये
 226. एकाधिकार:- एकेल्ला अधकार
 227. उपायुक्तः- डिपटी कमीसनर
 228. उपक्रमः- उपकरम उद्योग, उजोग
 229. एकरूपता- एके जइसन
 230. एकीकरणः-घरियाय, समोखें, एकीकरन, एके संघरा
 231. उपखंड/कक्ष:- खोली खंड, करिया खंड
 232. उच्चपदधारी, उच्चपदस्थः- बड़े साहेव
 233. क्रियाकलापः:- बूता के ढग, कारज के ढंग
 234. उच्चावचन/घट-बढ़- बढ़ती घटती, उतार चघाव, घट-खड
 235. उच्चतम न्यायालयः:- उच्चतम नियालय, सर्वोच्च
 236. कलकालिपिक- बाबू
 237. कर्मचारी:- करमचारी
 238. नियालय, सुपरीम कोरट
 239. कमानः- कमान
 240. उच्चतर प्राधिकारी:- बड़े अधिकारी, बड़का अधकारी
 241. उड़नदस्ताः- छापामार, उड़नदसता, उडनतसतरी
 242. उचित मूल्य/(उचित भावः- सही किमत
 243. वाजीब मोल,
 244. करार, अनुवंधः- करार, किरिया
 245. कच्चा माल:- कच्चा माल, काचा माल
 246. कच्ची नकल:- कच्ची नकल, कव्चा नकल
 247. उल्लंघनः- डहकना, डहके, डहकाय
 248. उलठना- पुलटना, उलटना, कलथन
 249. कल्याणकारी राज्य:- कलृयान, कइलानी राज
 250. कथितः- केहेगे

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

 251. कनिष्ठ- छोटे, कनिस्ठ
 252. उचित/विधिसम्मत- जड़सन तइसन, वासतविक, उचित
 253. उचित माध्यम सेः- सही साधन ले, ठउका
 254. कथन:- बयान, कहना, कहेंगे
 255. कदाशयः- दुरभाव, कपटभाव
 256. उत्तर तारीखीः- आगु के तारीख के, उत्तर तारीख, पाछू के तारीख
 257. उत्तरदायित्व , दायित्वः- जूमेदारी, जवाबदारी, जवाबदारी.
 258. कबाड- कबाड़, टुटहा फुटहा, जारिन
 259. जोड़ना – जोगना
 260. काउंटर, पटल- তिहा, ठउर
 261. कामगार:- काम करइया, काम करना
 262. उत्तराधिकार:- उत्तरोधिकार, लम्बरदार
 263. उदघोषणा:- घोसना, हाका
 264. कार्ड सूची- कारड सू्ची
 265. काल्पनिक/कल्पितः- मनगढ़हन
 266. उद्घाठनः- उदघाटन, आरभ
 267. काली सूची- लन्दी फंदी के सूर्ी
 268. उन्मूलनः- खतम, रोकथाम
 269. उन्मोचनः:- छोरना, छोरागे, छोर देना, मुकताना
 270. कालक्रमः- समयकरम
 271. उन्नति- परगति , तरकी
 272. कालिक, ऐैहिक:- कालिक, सांसारिक, काम चल,
 273. उन्नयनः- तरक्की, बिकास
  टेमपरी
 274. उकसानाः- उकसाना, भड़काना, बहकाना, उचकाना
 275. कानूल, सौविधिः- कनून, संबिधि, परिनियम
 276. उत्पवासी:-पहुना, बरकासी
 277. कार्यालय प्रति-दफ्तर परती, कारयालय परती
 278. कार्यालय टिप्पणी:-दफतर नोट, कारयालय नोट
 279. कार्यालय अध्यक्ष- कारयालय के मुखिया
 280. कार्यालय/दफतर- दफ्तर, कारयालय, अफिस
 281. कार्यान्वित करना:- परभावी करना, कारयानवित
 282. खुला अधिवेशन- खुल्ला बड़ठक, पंचइ़त
 283. खेद-दुख, दुख परगट करना
 284. खुण्डनः- खण्डन
 285. खण्ड:- खण्ड़, भाग, पारी, कांड
 286. खण्ड/लॉकप्रखण्ड- विकासखण्ड, खण्ड करना
 287. खाद्यान्नः- खाये के जिनीस
 288. कार्यकारी:- कारवाही, कारवाहक, काम चलउ
 289. खाता:- खाता
 290. कार्यकर्ता:- कारकरता
 291. गवेषणा, अनुसंधानः- खोज़, खोजना, अनुसनधान
 292. गबनः- चपकना, गबन करे, चौराना, गफलत करना
 293. गुप्त जांचः- कलेचुप जांच, खुपफिया जांच
 294. गुप्त मतदान- कलेचुप मतदान, गबुप्त मतदान
 295. गुप्तचर, जासूसः- भेरी, गपचर, जासूस
 296. गहनः- गहन, बहुत, घना
 297. कार्यग्रहण तारीख:- नौकरी सुरू के तारिक,
 298. कारगरहन तिथि
 299. कोष, खजाना:- कोस, खजाना, जोरन
 300. कोष्ठ/कक्ष- कोठा, खंड

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

 301. कार्मिक:- करमचारी बरग, कारमिक, सेवी बरग
 302. कीमत सूची/दाम सूचीः- दाम सूची, मोल सूची
 303. कटौती प्रस्तावः- कटउरती परसताव
 304. गुण:- गुणता नियंत्रण – गुनता नियंतरन
 305. कटौती:- कटउती परसताव
 306. कुप्रबध-अबेवसथा
 307. गृह सचिवः – गह सचिव
 308. कुलः- कुल मिलाके
 309. गैर सरकारी, अशासकीय- गैर सरकारी, असासकीय
 310. तैनाती, पदस्थापना:- पद इसथापना
 311. कुल परिसंपत्तिः – जम्मो धन, कुल परिसमपति
 312. ग्रहणः- पागेव
 313. कुल राजस्व- जम्मो राजस्व
 314. ग्राम, ग्रामीयः – गांव, देहात, गंवई-गांव
 315. ग्राहयः-स्वीकार करेलाइक, स्वीकार
 316. कुल भार- कुल बजन
 317. कुलनामः- कुलनाव, गोतियार नाव, उपनाव, आसपद
 318. तारांकितः- तारांकित
 319. तालाबंदी- ताराबनदी
 320. कुल सचिवः- कुल सचिव
 321. गोपनीय- कलेचुप, गुप्त, चुप्पेचाप
 322. गोपनीयता- लुकाय छिपाये, दर्बे, गुप्त रूप, गुप्त
 323. कुर्की:- संगजोरहा, कुरकी
 324. कूटरचितः- नकली, जाली, बनावठी
 325. केन्द्र- केनदर, मध्यमा
 326. गोदाम/भांडागार:- गोदाम, कोठी
 327. गौण, सहायक:- गौन, सहयोगी, सपरिहा
 328. केन्द्र निद्ेशक:- केन्द्र निदेसक
 329. केन्द्रीयः- केनदरीय, केन्द्र
 330.  टाइप, टंकण, मुद्लेख:- छापा, टाइप
 331. टाइपराइटर:- टाइप करे के मसीन
 332. टाइपिस्ट, टकक, मुद्रलखक- टाइप करड़या
 333. टोल, पथकर, राहदारी:- रसता कर
 334. टीका/टिप्पणी>- राय, टीकाटीप
 335. टिप्पणी लेखन- टीप लेखन
 336. इयूटी पर, काम परः:- तुता मं, काम में
 337. चेक:- चेक, धनादेश
 338. चेतावनी- चेताये, चेताना
 339. चालू प्रचलितः- चलथे
 340. चालू सत्र- चलत सत्र, चालू संत्र, चालु पारव
 341. चा्ज- -चारज
 342. टिप्पणी/नोट:- टिपनी, नोट, टीप, टिका
 343. टिकट, स्टाम्प, मोहर: – टिकिस, इसठाम्प
 344. चिन्हित करना, अलग करना:- चिन्हे, चिन्हाय,
 345. चिन्हेजाय, चिनहारी, चीन्ह के रखना
 346. ठेका/संविदाः- ठेका, समबिदा
 347. चिकित्सा खुट्टी- वेमारी छुटटी
 348. चिकित्सा सुविधा- डाकटरी लाभ, छूट,
 349. चिकित्सा सहायता- डाकटरी मदद
 350. डाक:- डाक
  Hindi To Chhattisgarhi Translation
 351. चिन्ह (संकेत- चिनह, लच्छन
 352. छूट, रियायतः- ढील, छूट, ढील देना
 353. डाक रक्षक:- डाक गारड, डाक रक्वछक
 354. डाक अनुरक्षी:- डाक अनुरकछी
 355. डाक सूची:- डाक सूरची
 356. डीन, संकाय अध्यक्षः – डीन, संकाय पति
 357. छुड़ाना, मोचनः- परतीदान, बिमोचन, छोराना
 358. खुट्टी- छुट्टी
 359. डिवीजन- डिबीजन, विभाग
 360. छंठनी- छटनी, कमी, निमारन
 361. डिग्री, उपाधि:- उपाधि, पदबी
 362. त्यागः- तियाग, छोरना
 363.  छंटाई- छंटई, छांटना
 364. छিन्द्रान्वेषणः- दोस देखड़या, दोस निकारना
 365. त्यागपत्र, इस्तीफा:- तियाग पाती, पद छोड़ना
 366. तठस्थः- तठसथ, मधियम
 367. जलपान, उपाहार- नासता, सुलपाहार
 368. जलयान/पोतः- पानी जिहाज
 369. तुलन पत्र:- बिबरनपाती, बर्णन पतरिका, आय व्यय
 370. जन्म मृत्यु रजिस्ट्रार- जनम मरन रजिसटार
 371. जनगणना- जनगरना, मरदुम सुमारी, जनगनना
 372. जयंतीः- जयनती, जनम दिन
 373. जालसाजी/कूट रचनाः- धोखाधरी, धोखाधड़ी
 374. जानबूझकर- सोचे, विचारे, जबरिया, जानके
 375. जावक रोजिस्टर:- जवड्या पनजी, जवइया रजिस्टर
 376. जोइ़ना, लगानाः- चठकाना, चटकार्ये, जोरना, चपकना
 377.  जोड़बंधः- जोडना
 378. तथ्यः- सार, सारमसाट बिसेस
 379. तदर्थः- तदरथ, काम चलाउ
 380. तदनुरूपः-औखरे जइसन, वइसने
 381. तत्काल:- तुरतेताही, तुरूत, तुरत, झटपट
 382. दूतः- सनदेसिया
 383. दुतावासः-दूतावास, द्ुतपद, ख्बरिया पद
 384.  दनिक मजदूरी:- रोज के बनी, रोज, भूती
 385. दैनिक भत्ताः- रोजी भत्ता
 386. महाधिवक्ता/जज एडवोकेट जनरलः- जज एडवोकेट जनरल, नियायाधीश महाधिवकता, उकील
 387. दैनिकी/ रोजनामचा:- रोज के
 388. दण्ड- दंड, जुबाना, डॉंड
 389. दंड संहिता- दंड संहिता, सजा, संहडता
 390. न्यायोचित- नियाव संगत, निआव संगत, नियायोचित
 391. न्यास, टूस्ट, विश्वासः- कमेटी, टरसट, कुमेटी
 392. दर, रेट:- भाव, दाम, कीम्मत
 393. नमूना हस्ताक्षर- नमुना दसखत
 394. दर पत्र, रेट कार्ड- कीम्मत कारड, दाम कारड
 395. नमूना संग्राहकः- किसम जोरइया, किसम धरड़या,
 396. दर्शक दीर्घा:- दरसक दीरघा
 397. किसम जोरवडया
 398. नमूना/प्रतिदर्श-नमूना, सैम्पल, किसम किसिम, सेमफल
 399. नवीकरणः- नावाकरना
 400. दस्ती:- हाथले
  Hindi To Chhattisgarhi Translation
 401. दस्तकार, कारीगर – कारीगीर, बढुई
 402. दायिता /देयता- जुमेदारी, जुवाबदारी
 403. दायी/दायित्व के अधीनः- जुमेदारी
 404. नस/परिचारिका-नरस, नरसबाई
 405. नैमित्तिक मजदूर – छुट्टा बनिहार, अबेजी बनिहार
 406. दावाः-दावा
 407. दावा, मुकदमा, वादः- दावा, नालिस, मोकदमा ठोकना
 408. दोष/चूक- गलती, भुलाय, कसूर
 409. नैमित्तिक कलाकार:- बेरा बखत की कलाकार
 410. नाममात्र का सदस्यः- नाव मात्र के सदस्य, नाव भर
 411. दोषपूर्ण/(सदोषः- दोसाय, गलती वाले, दोसी, दोख
 412. दोषरहितः- बिन गलती के
 413. नाम निर्देशन:- नाव जोरना, नाव लिखना
 414. दोषी:- कसूरदार
 415. नाम, नाम डालनाः- खरचा मा लिखना, नामे डारना
 416. नामांकन, नाम दर्ज करनाः- नाव आइस, नाव लिखना
 417. नामांतरण/दाखिल खारिजः- नाव चढ़ाना, दाखिल खारिज
 418. दक्षता- कुसल, दक्छ, काबिल, हसियार
 419. दिनांकित- बताये तारीख
 420. नामित करनाः- नाव जोरना, मनोनित करना
 421. नायब, छोटा, उपः- छोटे, उप, नानुक
 422. नौकरी:- रोजी, रोजगार
 423. दिनांक, तिथि, तारीख:- तारीख
 424. द्विपक्षीयः- दूपक्छी
 425. नगर मजिस्ट्रे- नगर मजिस्ट्रेट, नगर नियायाधीस
 426. नगर भत्ताः- सहर भूति, सहर भत्ता
 427. नगरीय/शहरी:-जगरीय, सहरिया
 428. निम्न श्रेणी लिपिक/अवर श्रेणी लिपिक- छोटे बाबू, निम्न सेरेनी बाबू
 429. ध्यानः- धियान, धियान
 430. न्यूनतम/कम से कमः-
 431. निर्वाचन अधिकारी:- चुनाव अधिकारी, अधकार
 432. निवाचित प्रतिनिधि – चुनेगे परतिनिधि, चुनईया
 433. निर्वाह मजदूरी- निरवाह, रोजी रोटी
 434. निर्वाह भत्ताः- गुजारा भत्ता, गुजारा भूति
 435. निष्पादन, पालन- काम ला पूरा करना
 436. निष्पक्ष- निसपक्छ, कखरो पछ नह लेने वाला
 437. निषेधः- रोक, मनाही, मना
 438. निषेधात्मक- बरजेगे, बरजे
 439. निष্ठা:- समरपित
 440. निम्न/अवर :- तरी, खाल्हे।
 441. निम्नलिखित- तरी लिखे, खाल्हे लिखे
 442. निर्ंत्रणः- नेवता
 443. निर्माण/रचना :- निरमान,
 444. रचना , निर्माताः- निरमाता
 445. निरसनः-निरसन, निरस्त, रदद
 446. निराकरण करना- निपठारा, निपठाना, छुटटी करना
 447. निरीक्षणालयः- जांच के जगा
 448. निलम्वित/(आस्थगितः निलमवित, पद / भागी ले हटाना
 449.  निधि = निथि
 450. निषिद्ध- रोक, निसिद्ध

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

 451. निष्कर्ष- निजोर, निसकरस, पाये गये
 452. निक्षेष, जमा- जोरे धन, जोराये पड़सा, जोर जड़दाद
 453. निक्तियः- विन परभाव के, निरजीव
 454. निर्णयः – फइसला, निरनय
 455. निदेश, निदेशनः – देखरेख
 456. निर्णयात्मक- निरनायक, फइसला
 457. निर्णायक मतः- निरनायक मत, निरनायक बोट
 458. निदेशालय, संचालक – डारेकटर, सनचालक, निरदेस
 459. निर्देशक मूल्य:- बताये किमत
 460. निर्देशिकाः-नावसूची, नावसूर्ची पुसतक
 461. निर्विरोधः- बिना बिरोध, बिन अटका
 462. निकाय- निकाय
 463. निध्ान, संग्रह- इकदठा, संगरह, जोरन
 464. निंदा प्रस्तावः- निंदा परसताव
 465. निगमः- निगम, महानगरपालिका
 466. निर्गमः- निकाले के, निरगम
 467. नियमावली-नियमावली
 468. नियुक्तिः- संउंपना,
 469. परित्यागः- तियग, तियागना, तजना
 470. परीक्षण, परख जांचः- परख, साथक
 471. पर्ची- परची
 472. परिपाठी:-परमपरा
 473. नियुक्तिप्राधिकारी- काम में लगवैया पद
 474. पत्र व्यवहार- चिद्ठी पतरी लेनदेन, पतर वेवहार
 475. पद्धतिः- काम करे के तरीका
 476. नियोक्ता:-नउकरी देवड्या
 477. निजी सचिवः-नीज सचिव, खुद के सचिव
 478. परतुक/श्तः- सरत
 479. परामशेः- सलाह, जुमला कहिना
 480. निजी क्षेत्र प्ाइवेट सेक्टर- निजी छेतर, पराइवेट सेकटर
 481. निवल/शुद्ध राशिः- सुध राशि, सुध पड़सा
 482. निवल, परिसंपत्ति- सुध समपत्ति
 483. परावर्तनः- परावरतन, उलट�
 484. : प्रतिवर्ष, वार्षिक- हरसाल, हर वछर, सालाना
 485. प्रतिवेदन, रिपोर्ट- रपोट, परतिवेदन, रपोट बित्रन
 486. प्रतिवदधित छुट्टी- परतिवनधीत खुट्टी
 487. प्रतिबंध, रोक- परतिबंध, रोक बाधा
 488. प्रतिबंध/ रोक- छेका, रोक, अड़ाना
 489. प्रतिभूति- जमानत / बधयक, बधवा
 490. प्रतिष्ठान:- परतिसठान, सन्सथा
 491. प्रतिरूपणः- परतिरूपन, ओखने जड़से
 492. प्रतिकूल- उल्टा, बिपरित
 493. प्रदत्तः- देयेगे, देहे गे
 494. प्रधान सचिव- परधान सचिव, मुख सा व, परमुख
 495. प्रमाण:- सबृत, परमान
 496. प्रमाण पत्र- परमान पत्र
 497. प्रमाणन/प्रमाणीकरण:- परमानिन
 498. प्रश्नशाखा:- परसन साखा
 499. प्रश्न अवधि:- परसन समे
 500. प्रश्नावली/प्रश्नमाला- परसनावली, परसन आकड़ा

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

 501. प्रशासनिक मंजूरी:- परसासनिक मनजूरी
 502. प्रतिसंहरण:- वापिस लेना, रद्द करना, केनसल
 503. प्रशासन- प्रसासन, परसासन
 504. प्रशासन करना- परसासन करना
 505. प्रशासन पद्धति- परसासनिक तरिका
 506. प्रशासी प्रधानः – परसासी परधान
 507. प्रशासी मंत्रालय- परसासी मंतरालय
 508. प्रधान- परध्ान, परमुख, मुखिया
 509. प्रशासक :- प्रसासक
 510. प्रचारः- परचार
 511. प्रधानमंत्री:- परधानमनतरी
 512. प्रधानवाचक- परध्ानवाचक, मुहू गोठडया
 513. प्रचालनः- चालन, ऑपरेसन, चलन में
 514. प्रशिक्षण, द्रेनंग- सिखोना, टेरेनिंग
 515. प्रशिक्षक- परसिछक, सिखड़या
 516. प्रति हस्ताक्षर- सही दसकत, सितोन के दसखत
 517. प्रधानाचार्य प्रेसिपलः- परचारय, पिरिसपाल
 518. प्रयोज्यता- जारी होए
 519. प्रतिपत्र/ प्रतिपत्री:- परतीपतरी, परतीपुरूस / मनखे
 520. प्रतिपूरक खुट्टी:- परतिपूरक छुट्टी
 521. प्रयोजनः- परायोजक, आयोजन करड़या, जिमेदार,
 522. प्रतिपूर्ति- भरणाई, परतीपूरती
 523.  प्रतिपक्षी- परतीपक्छ, बिरोधी पक्छ
 524. प्रवर समिति- परवर समिति, बिसेस समिति
 525. प्रवरण पद /सलेक्शन पदः- परवरन पद, चुने गे पद
 526. प्रवरण समिति- चयन/चुनाव समिति
 527. प्रतिपर्ण- दूसरड़या परति, आने परति
 528. प्रतिमाह:- हर महिना, माहवार, परती माह, महिना
 529. प्रवरण/सलेक्सनः- सलेकसन, चुना, चुनेगे, चुनई वारी
 530. प्रवेश- भीतर अना, भितरीयाना, भितरीआवव, पुसरन
 531. प्रभावी:- असरकरइ़्या, परभावी, हावी
 532. प्रभागः- बिभाग
 533. प्रोत्साहनः- परोतसाहन, बढ़ावा
 534. प्रौढ़, वयस्क – चेलिक, जवान
 535. प्रस्थापना/प्रस्तावः- सुझाव, परसताव
 536. प्रज्ञापन/सूचना- इतला, खबर, सोर
 537. प्रस्थानः- रवाना, रवानगी
 538. प्रस्तुतीकरणः- पेस करना, परसतुत करना
 539. प्राधिकार पत्र:- पराधिकार पाती, पराधिकार पतर
 540. प्रारूप, मसोदा:- खाका
 541. प्रकरण, विषय, प्रसंगः- परसंग, बिसय
 542. प्रकाशनः- परकासन
 543. प्रत्यारोपः- दोस लगाना, दोस मडना
 544. प्रत्यायन:- परतयायन
 545. प्रगति रिपोर्ट- बढ़त्तरी बिवरन
 546. पारपत्र, पासपोर्ट- पासपोट, चिन्हारी फोट् कारड
 547. पालनः- पालन
 548. प्रहरी, चौकीदार:- चौकीदार, रखवार
 549. प्रारूप पत्र:- खाका पाती, खाका पतर
 550. प्रसूति/मातृत्व- উवारी / महतारी, लइ़कोरहिन
  Hindi To Chhattisgarhi Translation
 551. प्रसार:- परसार
 552. प्राकृतिक संसाधनः- परकिरती ले मिले धन
 553. प्राकृतिक/प्राकृतः- देशी, पराकिरतिक
 554. प्रसारणः- परसारन
 555. प्रसादः- परसन्नता, खुसी, परसाद
 556. प्रीतिभोज- मयाजेवन, पिरिती/ अतमइती जेवन
 557. प्रस्तुत करना- आघु मढ़ाना, परसतुत करना
 558. प्रकट करना- परगट करना, बताना, उघारना
 559. प्रत्यर्पण अधिकारी:- सउपड़्या अधकारी / साहेब
 560. प्रत्यर्थी, प्रतिवादी- बिरोधी पछ, परतीवादी पक्ত
 561. प्रत्यय पत्र:- परतयय पत्र, परतयय पाती
 562. प्रस्तुतकतो- परसतुत करइ़्या
 563. प्रस्ताव – परसताव
 564. प्रस्तावना/(उददेशिका:- परसतावना, भूमिका
 565. प्रेस प्रकाशनी:- पेरेस परकासन
 566. प्रेषिती, पाने वालाः- पवइ्या
 567. प्रत्युत्तर :- परतीउत्तर
 568. प्रेस विज्ञप्ति- पेरेस बिगियपति
 569. प्रेस पत्रक:- पेरेस पत्रक, परेस पतरक
 570. प्रत्याशा:- उम्मीद मा, असरोय
 571. प्रेषण, भेजना:- भेजना, भेजहू
 572. प्रत्यावर्तितः-उलटा दिसाम, परतियावरतित
 573. प्रेषक:- भेजइया
 574. प्रेक्षक:- देखइया, परखड़्या
 575. प्राप्य – पाये, मिलिस
 576. प्रतीक्षा सूची:- परतिक्छा सूची
 577. प्रतीक- चिनहा, परतीक
 578. प्रामाणिक-परमानिक, असली, सही, ठउका
 579. प्रतीक, चिन्ह- चिनहा, सुरता चिनहारी
 580. प्रारंभिक- सुरूले, सुरुमे, सुरवाती, पहिलि ले
 581. परणोपरात/मरणत्तिरः- मरे के पाछ
 582. मुख्तारनामा/अधिकार पत्र:- अधिकार पतरा
 583. मृदा, मिट्टी-माटी
 584. मजिस्ट्रेटे- मजिस्टेट, जज
 585. मध्यवती वस्तु- सिनिस, मद, बीच के
 586. मस्तूलु- मस्तुल, धजा
 587. मह्यस्थः- बीच के, बीच में
 588. मध्यस्थता:-बीच के, बीच बचाव, बीच बचईया
 589. मृत्यु दिवस, पुण्य तिथिः- बरसी
 590. मध्यान्ह भोजन/लंचः- वियारी, जेवन
 591. मात्रा/परिमाण मंत्रालयः- मातरा, परिमान, मंतरालय
 592. मंत्री – मंतरी
 593. मनोरंजनः- मन बहलाना, मन भरना
 594. मुद्रा/ मोहर- मोहर, सील
 595. मुद्रण तथा लेखन सामगी:- छपई अउ लिखे बर समान
 596. मुद्रणालय/प्रेसः – पेरेस, छपइ़या घर, छापा खाना
 597. मुल्तवी करना:- रोक देना, आगू बढ़ा देना
 598. मुक्ति, रिहाई- छुटकारा, छुट
 599. मुअत्तल करना, निलंबित करना:- रोक देना, छेक
 600. मजदूरी/मजूरी:- मजदूरी, बनी, पगार
  Hindi To Chhattisgarhi Translation
 601. माप, मान, मापक्रम, पैमाना:- नाप, मान, नापना, सारनी
 602. मापदंड, कसौटी- जइसन ढंगले, कसउटी, मापदन्ड, परखड़्या
 603. मामला, विषय, पकारण:- बिसय, मामला
 604. मंत्रिमण्डल- मन्तरी मन्डल
 605. मासिक प्रगति रिपोर्ट:- महिना भर होय काम के देना, बडठार देना
 606. मुअत्तली, निलंबन- बड़ठार, छेक, रोक
 607. माध्यमः- साधन
 608. मूल्य निरूपक- किमत तय
 609. माध्यस्थ्य- पंचैत निरनय, पंचइती फइसला
 610. मान्य, मान्यता प्राप्तः – मानेगे, माने, मनउवल
 611. मान्यता, पहचान- मानेगे, पहिचान, चिनहारी, विधि
 612. मूल्यांकनः- जांच, परख
 613. मूल प्रति- मूल परति
 614. मूल नक्शा- मूल नकसा
 615. मूल आवती- मूल रसीद
 616. मानदेयः- सनमान राशि, मानदेय
 617. मूल वेतनः:- मूल तनखा, मूल पगार, पहली तनखा
 618. माननीयः- माननीय, महुदय
 619. मानवीय आधारः- मानव हित के आधार, मनखे के
 620. मूल वेतनमानः- मूल तनखा, मूल पगार, मूल वेतनमान
 621. मूल मौलिक/आधारिक- मूर, मूलभूत हित
 622. मानहानि- इजतहतक, दरहलकइ, हुरमत लुना
 623. मानक, स्तर- परमानिक, परमान, मानक
 624. मूल पद- मूलपद, असल भाट
 625. महसूलः- भाव, दाम
 626. मानक शीर्ष- मानेक सीर्स
 627. महाः- महा
 628. महासचिवः- महासचिव
 629. मानकीकरणः- मानकीकरन, मानक निरधारन
 630. मंजुरी आदेशः- मंजुरी अदेस
 631. महापौर/ मेयर – महापोर, मेअर, नग
 632. राजद्रोहः- राजदोरोह, राजद्रोह, राजदोही
 633. राजपत्र गजट अधिसूचना- राजपतर, अधिसूवना. ,गजठ
 634. माग पत्र -माग पतर
 635. मांग नोटिस- जरूरत के सूचना
 636. मात्भाषा-महतारी भासा
 637. राजपत्र, गजट:- राजपतर, गजट
 638. मार्गदर्शन, निर्देशन- बतवजइया, रद्दा देखइया
 639. राजपत्रित पदः- राजपतरिंत पद
 640. मत, वोट- बोट, मत
 641. राजपथ/राजमा्गे:- राज मारग
 642.  मतपत्र-मतपतर
 643. राजभवनः- राजभवन
 644. मतपेटी-मत संदूक, मतपेटी
 645. মतदान- मतदान, बोटिंग, बोटिंग डलई
 646. राजभाषा- राजभासा
 647. राजस्व- राजस्व
 648. यथापूर्व स्थिति- जइसे के तइसे, जस के तस
 649. राष्ट्र- रास्ट, देस
 650. राष्ट्रपतिः- रास्टपति

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

 651. यथार्थे- जसके तस, सही, ठउका
 652. यथार्थे कथन- सच कहे, सिरतोन केहेच
 653. यथोपरि, जैसे ऊपरः- जइसे ऊपर
 654. राष्ट्र धवज:- रासटीय झन्ड़ा, रासडीय धजा
 655. राष्ट्र भाषा- रास्ट भासा
 656. राष्ट्रीय- रास्टीय
 657. यदाकदाः- कभू कभू
 658. यंत्र, उपकरण:- अउजार, उपकरन, मसीन
 659. यात्रा भत्ता- अवई जवई भत्ता, दउरा भत्ता, अवड
 660. राष्ट्रीय आयः- रास्ट के आमदनी, रासटीय आय
 661. राष्ट्रीयकरणः- रास्टीयकरन
 662. राष्ट्र्गानः- रास्ट गान
 663. राष्ट्र गीतः-रास्टगीत
 664. याचिका/अजी- याचिका, अरजी, बिनती
 665. यादूच्छिक-अचानक, विन सोचे विचारे
 666. योजनाः-योजना
 667. रात पारी:- रतिहा पारी
 668. योजनाकार- आयोजक, योजना बनइया
 669. योष्य- लाइक, लायक
 670. रियायती दर – छुट किमत मा
 671. रिजर्व पुलिस- रक्ित पुलिस, रिजर्व पुलिस
 672. योग्यता- पढ़े लिखे, पढ़ाई लिखाई, निपुनाई
 673. रिक्त (पद)- खाली पद
 674. यातायातः-यातायात, टरयफिक
 675. रंगरूट- नवसिखिया, नेवरिया, नवा नियुक्त
 676. रिट-रिट, आदेश
 677. लघु शीर्षगौण शीर्ष – छोटे सीर्स, नान्हे सीर्स
 678. रूपांतर- आनेरूपमा, बदले रूपमा
 679. लुप्त- नंदाय
 680. रचना, निर्माण – सिरजन, सिरजाय
 681. लेखन सामग्री:- लिखे बर समान, लेखन सामगरी
 682. लेखा परीक्षा- लेखा परछो, परीक्छा
 683. लेखा शीर्ष- लेखाशीर्ष
 684. रचनात्मक-रचनातभक
 685. रजिस्टी, रसीदी डाक:- रजिसटरी, रसीदी डाक
 686. लेखा बही- लेखा पुस्तक, लेखा किताब
 687. रसीद वही- पउती पुसतक
 688. रसीदी- पउती सहित
 689. लिपिक वर्गः- बाबूमन, बाबू वरग
 690. व्यवहार, लेनदेनः- बेवहार
 691. वैयक्तिक:- खुद के, निजी
 692. वैतनिक- बेतन भोगी, वैतनिक
 693. वाउचरः- परती
 694. त्यवसाय/आजीविका:- रोजगार, रोजी रोटी.
 695. कामकाज, बुता काम
 696. वापसी- लहुठना, लहुटे
 697. वारंठ/अधिपत्र- बारंट, सम्मन,
 698. व्यापार अभिकरण/व्यापार एजेंसी:- बेयपार एजेंसी
 699. ्यापक/विस्तृत/विस्तीर्ण- बड़लम्वा, विस्तार, फइला के, बड़ लमा के, विसतार ले
 700. वाचक-पढ़हडया, वोलड़या।

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

 701. वाईड- बाईड, पारा, कक्छ
 702. वाईनः- छातरावास परमुख
 703. वारिस- हकदार, जुमवारी
 704. व्यावहारिक ज्ञान- काम चलउ गियान
 705. व्याख्याः- बियाखया, अरथकरना, बिसतार ले बताना
 706. वंचित करना:- छोरना, छोरवाना
 707.  वरीयः- सबले बढ़िया
 708. वादी:- वादी
 709. वचनः-बचन, परन
 710. वादकारी:- मुकदमा करइ्या, बादकारी
 711. वचन पत्र/रूवका- बचन पत्र
 712. वाहक- धरइया, वाहक
 713. वास्तविक-असलमा, सिरतोन
 714. वरिष्ठ प्राक्कलक:- बड़े पराककलक
 715. वास्तविक आकड़े- सही गनती, सही अंकड़ा
 716. वरिष्ठ लेखापाल:- बड़े लेखापाल
 717. वरिष्ठ श्रेणी:- वरिस्ठ सेरेनी, बड़े सेरेनी
 718. वार्षिक- सालाना
 719. वातानुकूलन- वातानुकूलन
 720. वीजा/प्रवेश पत्र – परदेस पतर, वीजा
 721. वरिष्ठतम- सबले बड़े
 722. वयस्क/प्राप्तवय, मुख्यः – चेलिक, जवान, परमुख,
 723. वीटो/निषेधाधिकार:- निसेथ अधिकार वीठो,  परधान , बिसेसाधिकार
 724. वयस्क मताधिकार:- वयस्क मताधिकार, जवनहा बोट
 725. वर्णन, विवरणः- बरनन, बिबरन
 726. अधिकार, बাलिग मताधिकार
 727. वर्जेन करनाः- बदलना, बरजना
 728. वर्णनात्मक:- बरनन करेके
 729. वर्जित करना- बरजना
 730. वसूली- असूली, उगाही
 731. व्कशाप/कर्मेशाला- कार्यसाला
 732. वसूली, उगाही:- वसूली
 733. वर्षानवर्ष- सालों साल
 734. वकालतः- बकालत
 735. वस्तु- जिनिस
 736. वस्तुतः:- सही मा, सही मायनेमा, असल बात, बने
 737. वरगीकरणः- बांटीबांठा, बंठवारा
 738. वर्गश्रेणी/दर्जा- दरजा
 739. विपत्र बिल, विदेयकः- बिल, विशेयक
 740. विपरीत- उलटा, बिपरीत
 741. वृत्ति/ जीविका जीवनः- रोजी रोटी, जिनगी, जीवन,
 742. विमुक्त करना- छोड़ा देना, छोड़ देना
 743. विरोधी दल का नेता:- नेता परतीपक्छ, विपक्ष नेता,
 744. विशेष प्रचार -बिसेस परचार
 745. विशेषकार्य अधिकारी – बिसेस काम बर अधिकारी
 746. विधायी उपायः- विधायी उपाय
 747. विन्यस्तः- सेट, जमे, जमगे
 748. विशेषाधिकार – विसेसाधिकार
 749. विशेषज्ञ- जनइया
 750. विन्यास, अक्ष्य निधि- जमाय, जमेय, जमक
 751. विवरणिका-विवरनिका

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

 752. विवरण पत्रिका- विवरन पतरिका
 753. विशेषाधिकार भंगः-विसेसाधिकार भंग
 754. विवरणी- विवरन पतर, विवरन पाती, डिवरनिका
 755. विवेक- बिबेक गियान, खुद के गियान
 756. विचार- बिचार
 757. विवेकाधिकार- निरनय लेहे के सकती
 758. विवादः- झगरा, ठेनी
 759. विचार विमश्शि- सलाव मढ़ाना, सलाह, मसोविरा
 760. विचारार्थ विषय- बिचारे लड़क बिसे
 761. विचाराधीन- विचार के लड़क
 762. विचार गोष्टी/संगोष्ठी- सेमीनार, बिचार गोस्ठी
 763. विवादास्पद- झनझटहा, झनझट
 764. विभाजन:-बाटा, भाग, बंटवारा
 765. विलयन- मिलना, बिलयन
 766. विभागः-बिभाग
 767. विश्वास प्रस्तावः- बिसवास परसताव
 768. विलेख-लेख
 769. विभागाध्यक्ष- विभाग के मुखिया
 770. विभागीय पदोन्नतिः-विभारगीय पद फायदा
 771. विलंब/देरः-अवेर, अवेरहा, अवेर करना
 772. विशिष्ट – खास, बिसेस
 773. विधि भंगः- कानून तोड़े, कानून तोइना
 774. विभागीय आदेशः- विभागीय अदेस
 775. विस्थापित- हटायेगे, विस्थापित
 776. विधि/कानूनः- विधि, कानून, नियम
 777. विधिमान्य – विधिवत, मानेके लड़क
 778. विश्वसनीयः- বिसवासी, पक्का, विस्वसनीय
 779. विश्वसनीयता:- भरोसा, बिसवास
 780. विधिशास्त्री- कानून गियाता, बिधि सास्त्री
 781. विधिवत, यथाविधिः- विधि विधानले, नियमले
 782. विश्वासः- भरोसा, बिसवास
 783. विनिर्माण- सिरजन, निरमान, वियापारिक निरमान
 784. विनिश्चय, निर्णय- खच्चित, निसचित
 785. विश्वास भंग- विसवास भंग
 786. वিषय/मामलা- विसय, मामला
 787. विषय सूची- विसय सूची, बिसय तालिका
 788. विनियमः- नियमन, बिनियमन
 789. विनियंत्रण- वेकाबू
 790. विसर्जन करना:- सरो देना, तितीर वितीर करना, छिदीरबिदीर करना, छिहिन्न भिन्न
 791. विनियोजनः- विनीयोग
 792. विनिर्दिष् – विसेस
 793. विसंगति- विभेद, बिसंगति
 794. विस्तार प्रसार प्रसरणः- बिसतार, परसार
 795. विभिन्नता/परिवर्तनः- आने आने, रकम रकम, किसम
 796. स्थल नक्शा:- जघा के नक्सा
 797. सम्पर्क-भेट, समपरक, मिलेवर
 798. स्थल/ घटनास्थल- जघा, घटना इसथल
 799. स्थगित करना-रोकैगे, रोके बर, रोके
 800. सम्मति, सहमति सहमति, आपस के राजीनाम, दूनो के हा्मी
 801. स्थापनाः- इसथापना
 802. सम्मेलन भवन:- गुड़ी, सभा भवन, चौपाल
 803. स्थायित्व – एक जघा जमे
 804. श्रम आयुक्त- सरम आयुक्त
 805. सममूल्य पर- बरोबर
 806. स्थानापन्न- इसथानापन
 807. स्थानीय निकायः- स्थानीय पंचायत
 808. स्थायीः- इसथायी, पक्का
 809. समर्थ- समरथ
 810. समनुदेशनः- समनुदेसन, संउपे हुए काम
 811. समयमान, कालमानः- समे मान, समे इसकेल
 812. समय सारणी:- समे सारनी, तखती बेरा
 813. समवर्ती सूची- समवरती सूची
 814. समस्तः-कुल, जम्मों
 815. समापनः- छेवर, छेव
 816. समारोह:- कारकरम
 817. समाधान विवरण:- समाधान बिवरन
 818. समर्थनः- सहायता, सहारा, मदद
 819. समन्वयः- हिलमिल के, मिलजुल के, संघरा
 820. स्थायी निदेश, मिसिल- इसथायी निदेस
 821. स्थायी नियुक्तः- पत्का भरती, परमानेंट भरती
 822. समनुदेशित करनाः- सौउपे, संउपना
 823. स्थायी आदेशः- इसथाई आदेस
 824. स्थगनः- स्थगन, रोकेगे, रोक
 825. स्थगन प्रस्तावः- इसथगन परसताव
 826. स्नातकोत्तर:- इसनातकोत्तिर
 827. स्वच्छ:- साफ, निक, बड़ निक, उज्जर
 828. स्वयसिद्धः-खुद परंगत, आपसिद्ध
 829. स्वभाव, आदतः- सुभाव
 830. समाप्ति/(समापनः- सिरागे, छेवर
 831. समाचार वाचक:- समाचार पढहइया, गजट
 832. श्वेत पत्र:- स्वेत पतर
 833. स्वैचिछिक- इच्छा
 834. स्वामी प्राधिकारी:- मालिक पराधिकारी
 835. समाधानः- हल, समाधान, मेल मिलाप
 836. स्वायत्तः- सुतंतर
 837. स्वागतः- सुवागत
 838. समानता, बराबरी:- बराबरी, बरोबर
 839. समायोजन:- समयोजन, मिलोना ।
 840. स्वीकृति पत्र- स्वीकरिति पाती
 841. स्वीकृतः- स्वीकारे, मंजूरी
 842. समाजः- समाज
 843. समाज़ कल्याणः- समाज कलियान
 844. स्वीकार – राजी
 845. समाहताः- जोरड़या, इकट्ठा करडया, समोखड़या
 846. स्वीकारात्मक:- मानत हुए, मानना
 847. समझौताः- समझउता, सुलह
 848. समीक्षा- समीच्छा, टटोलना, ठमरना
 849. स्वर्ण जयंती- सुवरन जयनती
 850. स्वतः पूर्ण- खुद ले पुरा

  Chhattisgarhi shabdkosh PDF

 851. स्टेशन मास्टर- टेसन मासठर
 852. समीक्षक- टटोलइया, समीक्ডक
 853. समताः- बरोबर
 854. स्टेशन/केन्द्र – टेसन, केन्द्र
 855. स्टेनो-आसुलिपिक, इसटेनो, जलदी लिखड़या
 856. सरनामा/शीर्षनामः- सरनाम, सीरस नामा
 857. सराहनाः- सरहाये, संहराये
 858. स्कध/खण्डः- खंड, पंख
 859. सरकारी विनियमः- सरकारी बिनियम
 860. स्तभ/ खाना:- खाना, कालम
 861. स्थिति, हैसियत- इसथिति, परिसथिति
 862. सत्र:- सत्र, सतर
 863. सरकारी काम- सरकारी काम
 864. सशते:- ससर्त
 865. सचेतक:- सचेतक
 866. सत्र न्यायारधीश:- सत्र न्यायाधीस, दउरा जज
 867. औरेणी- इसतर सेरेनी
 868. संपदा-समप्दा, चीजवस, অন दोगाी
 869. संपर्क भाषा-भेट भाखा. समप्क भास
 870. सामान्य प्रशासन समानय परसासन
 871. सामग्री- समाন, जिनिस, समागरी
 872. सार- निचोड़ औोटे रूप मं
 873. सारांश, संक्षेप- सार
 874. संरक्षक- सनराउक, देखरेख करडया
 875. सारणी, तालिका- तालिका, पटल म रखना
 876. सारणोबद्ध- सारनीबध
 877. संचालन:- चलवडया, चलाना
 878. सलप्न:- सराज़रे
 879. संवितरण, बांउना- बाडना, बंटाये, बंसाही
 880. साधन, उपायः- साधन, उपाय, जुगत, जुगाज
 881. सावाधिक पद- तय समे पद करारी पद
 882. सावधानी- सचेत साबधानी
 883. सत्ता- ससती, संस्ता सदव्यवहारबने चाल चलन, बने बेवहार
 884. सदन का नेता:- सदन या सभा के नेता
 885. सदस्य-सदस
 886. स्टा- सद्टा, जुवा
 887. संरक्षण:- अधीन, सनराखन
 888. सवेक्षण:-सरवे, भूडया के नाप जोख
 889. सभापतिः- सभापति
 890. सुरक्षित/निरापद-सुरक्छित
 891. सारणीयन- सारनी बनाना
 892. सुरक्षा अधिकारी:- सुरक्छा अधिकारी / साहेव
 893. सुलहः- समझाउता, राजीनामा
 894. संघः- संघ, संस्था
 895. सुविधाः- सुइधा, सुभीता
 896. सुधार/ संशोधन सुधार
 897. संचलन रजिस्टर- वलत फिरत पंजी
 898. संचार- संचार, सनचार
 899. सूचना, वातो- जानकारी, गोठ
 900. सूचना पत्रः:- सूचना पाती, सोर पाती
 901. संलग्नक:- संघरा, संघराये जिनिस
 902. सू्ची- सूची, तरखती
 903. सचिका, फाइल- फाइल, पुल्दा
 904. सहमतिः- सलाह, सुम्मति
 905. साहयोगः- सहियोग, सहजोग
 906. संचित निधि- जोराय धन जोरे धन
 907. संविदा भंग- सोंविदा भंग
 908. सहायक:- सहायक, स्परिहा
 909. सहायता अनुदानः- सहयोग दान
 910. संविभागः:- मंतरी के कारय विभोग, सोजिभाग
 911. सहायता राहत:- सहयोग, राहत
 912. सीहिता- सहड़ता
 913. संदेश- खडर, संदेस, सोर
 914. सहायता, अनुद्ानः- सहायता मदत
 915. सहकारिताः- सहकारिता, सहकारी
 916. सूजन:- सिरजन
 917. सादर:- साাदर
 918. सेवा पत्र:- सेवा पाती
 919. सेवा भंग/विच्छेद- सेवा बाध, अरचन
 920. साधारणः- सधारन
 921. सयुक्त- सघरा
 922. सेवा ृत्तः- सेवा सूची, तखती
 923. संयुक्त सचिव- संय्ज्त सचिव जड़े सचिव
 924. संयोजक- कुरहा, जोरइया
 925. सेवाकालः- सेवा समे, सेवा काल
 926. सेवा/नौकरी:- नउकरी, सेवा
 927. सेवा पुस्तिका- सेवा पजी, सेवा पुस्तक
 928. सेवक, भत्य – कमिया, नउकर, सेवक, चपरासी
 929. संवेदन, सवेदन- सवेदन चेतना, सभवेद्न
 930. संवाददाता- संबदिया, ख্रची
 931. श्रेष उतकृष्टः- बने, सेरेस्ठ, सुर्धर
 932. सूत्र- ढंग, तरीका
 933. सगत, सुसंगत- सुध्घर संगत, सुधर संगतिे, संगत
 934. सीमा- शुत्क सीमा
 935. सीभा, अवधिः – सीमा, मरजाद, समे सीमा
 936. सबड करना जोईगैहै, जोरना
 937. श्रीमान्, महोदय- सिरिमान, महोदय
 938. संस्खीकृति- सनसुकिरती
 939. संस्वीकृत बज स्वीकृत बजट, मंजूर वजट
 940. सत्यनिष्ठा:- सच्चई
 941. सत्यापन:- परमानित करना
 942. सिफारिशीः-
 943. सिविल- सिविल
 944. शद्दावली, :- सबदावली
 945. साक्षात्कार, इटरब्यू- भेंट, मुलाकात, मिलई
 946. सांकेतिक टोकन- संकेत, इसारा
 947. संखधन जुराव, जोरना
 948. सीमांकनः- सीमा निरधारन
 949. संस्पर्श, संपक- भैट, मिलना, मिले
 950. संस्थापन आছণাपন- इसथापना मंहाना

  Hindi To Chhattisgarhi Translation

 951. सकल योगः- जम्मों योग, जोगर
 952. संस्थापक बनवडया, खोलवडया, संस्थापक
 953. सत्यनिष्ठापूर्वक- ईमानदारी ले, ईमान ले
 954. सत्यापित प्रति:- परमानित परती
 955. सतकंता, चौकसी:- सावचेती
 956. सत्कार/आतिथ्यः- सतकार
 957.  संसद सदस्-सांसद
 958. संशोधन- सुधरेगे
 959. संस्तुत/ सिफारिसः- सिफारिस
 960. सिद्धात, नियमः – नियम, मत, सरधा
 961. सिफारिसी
 962. सौपना/देना- सउपना
 963. सिफारिस, अभिशंसाः- सिफारिस, अनुसंसा
 964. सक्षमता प्रमाण पत्र काोविल परमान पत्र
 965. सांख्थिकी, आंकड़े-गनित के आकड़ा
 966. शपथः-परम, किरिया, सपथ
 967. शक्ति प्रयोगः – बल देखाना, बल परयोग, ताकत
 968. शाब्ध कोष- सद्धकोस
 969. सांख्यिकीय- सांख्थिकीय
 970. साक्ष्य, गवाही- परमान, गवाही, साखी
 971. शब्दावली- सबद भंडार
 972. साक्षरता- साव्छरता, पढ़े लिखे
 973. शল्ध संग्रह:- सबद सनगरह
 974. साक्षी, गवाह- गवाह, साखी, गवाही शुद्धि
 975. शुभकामना, बधाई- वधई, अभिननदन
 976. पत्रः सुधरे पाति
 977. संकेत शब्द- आभा बोली, इसारा
 978. शून्य सून्य
 979. शेष, अतिशेष- बांचे
 980. संकत/इशारा- इसारा
 981. संकमण-सकरमन, फइलाय
 982. साख पत्र उधार पाती, साख पतर
 983.  संकलन संकलन, सकेलना
 984. संगति/संवदता- संगत, जुरे हुए
 985. शैक्षणिक- पढ़ाई लिखई के विसय
 986. शौक्षणिक जीवनः- सैक्छनिक
 987. संकमणकालीनः अन्तःकाতীন, आखिरी समे
 988. जीवन
 989. शैक्षणिक वर्ष- सिकछा साल, बछर, सिकछा बरिख,
 990. सकर्मः- करम, करमान्त
 991. सकल्प- सकल्प, परन, सकलप
 992. शैक्षणिक अहताः- जरूसी
 993. शासी निकायः- सरकारी निकाय, सासी निकाय
 994. शासकीय/सरकारी- सरकारी
 995. शीर्ष टिप्पणी- सीरस टिपनी
 996. शोध्य- सोध्य, परतीदेय, फेरले चुकतारा
 997. शोषण करना- सोसन करना
 998. शीर्षक- नाव, सीरसक
 999. शर्ते- सरत, वंधेज
 1000. शर्त, प्रतिवंधः-सरियत, सरत वंधन,

  Chhattisgarhi shabdkosh PDF

 1001. शिशु- नान्हे लईका, छोटे लइका
 1002. शिलान्यासः नेव, नैव खनना, नेह खनना
 1003. शिष्टाचार आदर वेवहार, पावपयलगी, आदर भाव
 1004. शिष्टता- वैयवहारिकता
 1005. शिक्षा सत्र सिछ्ा सतर
 1006. शिकायत बददी, औरहन
 1007. हस्ताक्षर दसखत
 1008. क्षेतर प्रदेश छेत, परदेश, इलকा
 1009. हड़ताल हडताल
 1010. हस्तक्षेप- बाधा, अरचन
 1011. हस्त कौशल- हाथ के सफई हाथ के जिनिस
 1012. हशिया टिपणी- हासिया टिपनी, पारसव, टिका
 1013. हानि, अहित- अहित, नकसान, घाटा
 1014. हीरक जयंती हीरक जयनती
 1015. हकदार होनावनाना- मालिक, मालिक दनाय
 1016. हितफायदा नफा मा, फायदा, नफा
 1017. हितकारी निधि परभारथ धन, उपकारी निधि
 1018. कतिपूर्ति वंधपत्नकसानी वंद पतर
 1019. केशीय- ऐलरीय परादेसिक
 1020. सিक तिमाही
 1021. पनियापन, सूवना 10+ छत्तीसगढ़ी कहानी | cg kahani | chhattisgarhi kahani

Top 5+छत्तीसगढ़ी कहानी | cg kahani | cg story

कलचुरी कालीन मूर्तिकला || Kalchuri Kalin Murtikala | Best

बाबा गुरु घासीदास मंदिर रिंगनी छत्तीसगढ़ | Ringani Chhattisgarh

Chhattisgarhi Me Pakshiyo Ke Naam |पक्षियों के नाम-छत्तीसगढ़ी शब्दावली

Chhattisgarhi Me Pakshiyo Ke Naam |पक्षियों के नाम-छत्तीसगढ़ी शब्दावली

Leave a Reply